آموزش لازمه تغییر و توسعه و تغییر و توسعه نیازمند آموزش است.

خرده فروشی یا فروشگاه داری بعنوان حلقه نهایی زنجیره عرضه به دلیل ارتباط مستقیم با مشتری نهایی، اهمیت فوق العاده ای در پویایی اقتصادی و فرهنگی جامعه داشته و امروزه یک صنعت مستقل بنام ریتیل (Retail) را تشکیل داده است.

ریتیل ، یکی از مهم‌ترین صنایع حال حاضر است، چرا که نیازهای اساسی مصرف کننده را تامین نموده و نقش اساسی در تولید و اقتصاد کشور دارد.

با توجه به رشد سریع ریتیل ایران در سال‌های اخیر و ظهور برندهای موفق داخلی، ضرورت آموزش و یادگیری دوره های تخصصی برای افزایش بهره وری و عملکرد مدیران و کارکنان و همچنین کیفیت در این صنعت به شدت احساس می‌شود.

شرکت ارقام نگار اندیشه به عنوان شرکتی پیشرو در ارایه ERP حوزه خرده فروشی با برند تجاری باران 360 ، بسیارزیاد با چالش های منابع انسانی استفاده کننده از راهکارهای نرم افزاری روبروست لذا با تکیه بر سالها تجربه، دوره های مرتبط با مشاغل مورد نظر را برگزار مینماید.

توانمندی‌های شرکت ارقام نگار در دپارتمان آموزش:

. تدوین، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی ریتیل
. نیازسنجی، تدوین، برنامه‌ریزی و برگزاری ایونت های علمی و تخصصی به صورت حضوری و آنلاین در حوزه ریتیل
. ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی در حوزه ریتیل
. توانمندسازی و توسعه کارکنان جهت ایفای مؤثر نقش ها و وظایف خود در حوزه ریتیل
. تطبیق محتوای دوره های آموزشی با فرایندها و چالش های پیش روی صنعت ریتیل کشور

سایر راهکارهای نرم افزار باران 360