صفحه را انتخاب کنید

خزانه داری تجمیعی تحت وب

با توجه به اهمیت منابعی که در سیستم‌های دریافت و پرداخت مدیریت می شوند و گستردگی مکانی شرکت‌های مجموعه‌ای و اهمیت گزارشات به لحظه در خصوص منابع مالی در اختیار، سیستم دریافت و پرداخت تجمیعی ارقام نگار تولید و ارایه شده است. این سیستم تمامی نقل و انتقالات نقد، چک، اسناد تضمینی را با رعایت کنترل‌های داخلی حسابداری پشتیبانی می کند.

مزایا

 • تعریف سری‌های مختلف اسناد دریافت و پرداخت جهت تفکیک وظایف و کنترل بهتر هر یک از شرکت‌های زیر مجموعه

 • پشتیبانی از تمامی منابع دریافت و پرداخت، اعم از نقد، چک، حواله، تضامین و اعتبارات با روش‌های مختلف

 • سطوح دسترسی بر روی انواع داده‌ها در خزانه داری‌های مختلف 

 • گزارشات با تجمیع و یا تفکیک منابع شرکت‌های زیر مجموعه

 • قابلیت اعمال کنترل‌های داخلی مطابق استاندارد‌های حسابداری

 • تعریف رویه‌های کاری برای کاربران توسط مدیر سیستم

امکانات و ابزارها

 • قابلیت كنترل ثبت یا عدم ثبت شماره چك‌های تكراری و جلوگیری از اشتباهات كاربر
 • امكان كنترل عدم مانده زمان صدور پرداخت
 • مكان مشاهده تاریخچه چك از فرم اسناد و عملیات‌
 • انجام تمامی امور بانكی چك‌ها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشتی، استرداد و عودت، خرج كرد، ضمانت و ابطال آنها
 • تعیین فرمت بانک و چک برای بانک‌های مختلف و چاپ چک
 • كنترل و آلارم چك‌های دریافتی و پرداختی با تنظیمات بازماندنی و تاریخ‌های سررسید و گزارش آلارم
 • امکان ویژه ارتباط با گزارش ساز و داشبورد اطلاعات مدیریت جهت تولید گزارشات دلخواه
 • موتور جستجوی قوی برای ردگیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها براساس تمامی خصوصیات اسناد خزانه داری
 • قابلیت تقسیم دریافت و پرداخت به چند خزانه و صندوق مستقل و كنترل ارتباطات داخلی و فی ما بین صندوق‌ها
 • امكان معرفی و كنترل موجودی صندوق‌ها (ریالی، مسكوكات، اسناد بهادار و مدت دار)
 • قابلیت ثبت انتقال بین بانكی جهت جا به جایی وجوه از یك حساب بانكی به سایر حساب‌ها
 • ثبت و چاپ اسناد دریافت و پرداخت به صورت چند ردیفی نا محدود، برای هر یك از صندوق‌ها و بانك‌های تعریف شده
 • امكان كنترل تاریخ در ثبت اسناد
 • قابلیت ثبت پشت نمره چك در اسناد دریافتی
 • نمایش آخرین وضعیت و محل چك‌ها به صورت خودكار و به لحظه‌

از دیگر نرم افزار ما دیدن نمایید

question