خزانه داری تجمیعی تحت وب

با توجه به اهمیت منابعی که در سیستم‌های دریافت و پرداخت مدیریت می شوند و گستردگی مکانی شرکت‌های مجموعه‌ای و اهمیت گزارشات به لحظه در خصوص منابع مالی در اختیار، سیستم دریافت و پرداخت تجمیعی ارقام نگار تولید و ارایه شده است. این سیستم تمامی نقل و انتقالات نقد، چک، اسناد تضمینی را با رعایت کنترل‌های داخلی حسابداری پشتیبانی می کند.

مزایا خزانه داری تجمیعی تحت وب

 • تعریف سری‌های مختلف اسناد دریافت و پرداخت جهت تفکیک وظایف و کنترل بهتر هر یک از شرکت‌های زیر مجموعه
 • پشتیبانی از تمامی منابع دریافت و پرداخت، اعم از نقد، چک، حواله، تضامین و اعتبارات با روش‌های مختلف
 • سطوح دسترسی بر روی انواع داده‌ها در خزانه داری‌های مختلف
 • گزارشات با تجمیع و یا تفکیک منابع شرکت‌های زیر مجموعه
 • قابلیت اعمال کنترل‌های داخلی مطابق استاندارد‌های حسابداری
 • تعریف رویه‌های کاری برای کاربران توسط مدیر سیستم

امکانات و زیر سیستم ها

 • قابلیت تقسیم دریافت و پرداخت به چند خزانه و صندوق مستقل و کنترل ارتباطات داخلی و فی ما بین صندوق‌ها
 • امکان معرفی و کنترل موجودی صندوق‌ها (ریالی، مسکوکات، اسناد بهادار و مدت دار)
 • قابلیت ثبت انتقال بین بانکی جهت جا به جایی وجوه از یک حساب بانکی به سایر حساب‌ها
 • ثبت و چاپ اسناد دریافت و پرداخت به صورت چند ردیفی نامحدود، برای هر یک از صندوق‌ها و بانک‌های تعریف شده
 • امکان کنترل تاریخ در ثبت اسناد
 • قابلیت ثبت پشت نمره چک در اسناد دریافتی
 • نمایش آخرین وضعیت و محل چک‌ها به صورت خودکار و به لحظه‌
 • قابلیت کنترل ثبت یا عدم ثبت شماره چک‌های تکراری و جلوگیری از اشتباهات کاربر
 • امکان کنترل عدم مانده زمان صدور پرداخت
 • مکان مشاهده تاریخچه چک از فرم اسناد و عملیات‌
 • انجام تمامی امور بانکی چک‌ها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشتی، استرداد و عودت، خرج کرد، ضمانت و ابطال آنها
 • تعیین فرمت بانک و چک برای بانک‌های مختلف و چاپ چک
 • کنترل و آلارم چک‌های دریافتی و پرداختی با تنظیمات بازماندنی و تاریخ‌های سررسید و گزارش آلارم
 • امکان ویژه ارتباط با گزارش ساز و داشبورد اطلاعات مدیریت جهت تولید گزارشات دلخواه
 • موتور جستجوی قوی برای ردگیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها براساس تمامی خصوصیات اسناد خزانه داری

سایر راهکارهای نرم افزار باران 360