خزانه داری

یکی از نگرانی‌ها و مشغله‌های ذهنی مدیران مالی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، مدیریت نقدینگی، اسناد اعتباری و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود و یا تقلب در این وجوه می باشد. بنابراین وجود یک سیستم نرم افزاری برای مدیریت وجوه نقد و اسناد اعتباری، امری ضروری به نظر می رسد.
سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری) ارقام نگار، اطلاعات مربوط به هر درخواست وجه را از ابتدای درخواست تا آخرین مرحله پرداخت ثبت و مدیریت می نماید.

مزایای نرم‌افزار خزانه‌داری ارقام نگار اندیشه

  • تعریف سری‌های مختلف اسناد دریافت و پرداخت جهت تفکیک وظایف و کنترل بهتر هر یک از شرکت‌های زیر مجموعه
  • پشتیبانی از تمامی منابع دریافت و پرداخت، اعم از نقد، چک، حواله، تضامین و اعتبارات با روش‌های مختلف
  • سطوح دسترسی بر روی انواع داده‌ها در خزانه داری‌های مختلف 
  • گزارشات با تجمیع و یا تفکیک منابع شرکت‌های زیر مجموعه
  • قابلیت اعمال کنترل‌های داخلی مطابق استاندارد‌های حسابداری
  • تعریف رویه‌های کاری برای کاربران توسط مدیر سیستم

امکانات و ابزارها

امکان تعریف گروه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی

امکان تعریف چندین صندوق مختلف ( یک شرکت می‌تواند چندین صندوق با اختیارات گوناگون به عنوان صندوق‌های پرداخت و یا دریافت داشته باشد)

امکان تعریف صندوق دارهای مختلف به همراه عملیات مجاز صندوق

امکان تعریف حساب‌های بانکی و صندوق‌ها با مشخصات کامل و تعداد نامحدود

دسترسی سریع به هر مجموعه دلخواه از دریافت‌ها و پرداخت‌ها

پشتیبانی از انواع دریافت‌ها از جمله دریافت‌های نقدی، چک، واریز نقدی به بانک، سند تضمینی، چک واگذار شده به غیر و …

پشتیبانی از انواع پرداخت‌ها مانند پرداخت‌های نقدی، سند تضمینی، چک واگذار به غیر، پرداخت ارزی و…

چاپ چک ( چک نگار با پشتیبانی از چک‌های تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور)

امکان انتقال بین حسابها ( رسید پرداخت و دریافت متقابل بین حساب‌های داخل شرکت و صندوق‌ها)

صدور سند حسابداری برای تمام دریافت و پرداخت‌ها بطورخودکار به سیستم حسابداری و پی گیری‌های مربوطه

امکان ویژه ارتباط با گزارش ساز و داشبورد اطلاعات مدیریت جهت تولید گزارشات دلخواه

سایر راهکارهای نرم افزار باران 360