اموال و دارایی‌های ثابت

دارایی‌های ثابت را می‌توان یکی از نقاط و کانون‌های حساس تمرکز سرمایه‌گذاری‌های سازمان‌ها و موسسات دانست. این دارایی‌ها، اقلامی مشهود با عمری طولانی می باشند که در جریان عملیات موسسه مورد استفاده قرار می گیرند. دارایی‌های این گروه به مرور زمان و پس از استفاده مکرر فرسوده می‌گردد به همین دلیل برای هر یک از دارایی‌های ثابت استهلاک منظور می شود. در نتیجه، کنترل دقیق بر وضعیت این‌گونه دارایی‌ها به منظور بهبود و جایگزینی آنها، کنترل نقل و انتقالات، کنترل وضعیت بیمه‌ای اموال، محاسبه‌ی هزینه استهلاک و…. امری ضروری خواهد بود.

کلیه عملیات مربوط به اموال از زمان ورود به شرکت شامل عملیات جمع داری اموال، جابجایی‌ها، امانت دادن یا گرفتن، خروج دارایی، عملیات مالی روی دارایی (خرید دارایی به تفکیک یا گروهی، ارزش اضافات دارایی، تعمیر اساسی، اسقاط، اهدا، حذف، تعدیل کاهنده یا افزاینده قیمت دارایی،کارت ثابت، بیمه دارایی، محاسبه ذخیره استهلاک، تهیه گزارشات متنوع تفکیکی و یا تجمعی در سیستم اموال و دارایی‌های ثابت ارقام نگار بهینه سازی و مدیریت می گردد.

مزایا

 

 • ثبت و کنترل اموال و جمعداران اموال سازمان 
 • گروه بندی دارایی‌های ثابت و گزارشات مالی مرتبط
 • پیروی از استاندارد شماره ۱۱ سازمان حسابرسی موضوع استاندارد حسابداری دارایی‌های ثابت مشهود 
 • پیروی از ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص نحوه و روش‌های استهلاک گیری اموال و دارایی‌های ثابت
 • رعایت نکات مهم در اموال مانند دارایی‌های استفاده نشده، تعمیرات اساسی، ارزیابی مجدد و…

امکانات و ابزارها

 • گزارشات دارایی با فیلترینگ گروه دارایی، مرکز هزینه، امانتدار، تاریخ بکارگیری، خرید، فروش، اسقاط، راکد، بارکد اموال و….
 • گزارش کارت دارایی ماهانه و سالانه
 • گزارش استهلاک سالانه دارایی و صدور اسناد حسابداری
 • گزارش تحویل و تحول دارایی به همراه فرم صورتجلسه
 • گزارش دارایی‌های خارج شده به تفکیک فروش رفته و اسقاطی
 • گروه بندی درختی دارایی‌های ثابت
 • تغییرات وضعیت مکانی و مسئولیت اموال از یک مرکز هزینه به مرکز هزینه دیگر و مابین جمعداران
 • ثبت تعمیرات اساسی و شناسایی توسط سیستم جهت بهای تمام شده اموال
 • ارزیابی مجدد دارایی ثابت
 • خروج دارایی از روش‌های فروش و اسقاط
 • استهلاک دارایی مطابق قانون از دو روش مستقیم و نزولی

سایر راهکارهای نرم افزار باران 360