احکام، کارگزینی، حقوق و دستمزد

در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، نیروی انسانی هر بنگاه اقتصادی بزرگترین سرمایه آن سازمان به شمار می‌رود؛ لذا کنترل دقیق و شفافیت رفتار سازمانی، ارج نهادن به این سرمایه عظیم است. در عین حال همواره محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان‌ها و شرکت‌ها، محاسباتی زمان بر و پیچیده است.

سیستم حقوق و دستمزد ارقام نگار، پوشش دهنده انواع قوانین جاری و رویه‌های حاکم در محاسبه‌ی حقوق و دستمزد می باشد.

این سیستم با استفاده از اطلاعات زیرسیستم پرسنلی، آخرین اطلاعات حقوقی پرسنل را در اختیار گرفته، سپس با استفاده از گزارش عملکرد ماهانه پرسنل و با توجه به احکام و قوانین جاری، به محاسبه میزان حقوق ماهانه پرسنل می پردازد و در نهایت پس از تکمیل و تایید محاسبات، سند حقوق و دستمزد ماه مورد نظر را به سیستم حسابداری ارسال می نماید.

مزایا

 • اطلاعات کارکنانتان را به صورت کامل ثبت کنید.
 • با هر فرمت و هر شرایطی فیلدهای حقوقی را بسازید و استفاده نمایید.
 • دیسکت‌های قانونی بیمه و مالیات را با فرمت‌های مورد پذیرش بیمه تامین اجتماعی و دارایی تهیه کنید.
 • سیستم حقوق و دستمزد را به سیستم ورود و خروج کارکنان متصل کنید.
 • دیسکت پرداخت حقوق را برای تمامی بانک‌ها تهیه کنید.
 • از یک سیستم به روز استفاده کنید که با آخرین تغییرات قوانین منطبق می‌شود.

امکانات و ابزارها

 • صدور و کنترل احکام پرسنلی با فیلدهای دلخواه هر شرکت
 • تعریف فهرست حقوقی
 • امکان تهیه چندین لیست حقوق در یک شرکت
 • امکان تعریف فیلدهای حقوقی خاص و دلخواه هر شرکت
 • امکان تعریف تعرفه‌های مختلف حقوق مانند قراردادی، روزمزدی، ساعتی و ….
 • پشتیبانی از رویه‌های وام و سپرده کارکنان

گزارشات دوره ای:

 • گزارش پرداخت حقوق و متمم آن به تفکیک مراکز هزینه (ستونهای این گزارش توسط کاربر قابل تغییر و تعریف است)
 • فیش حقوقی
 • گزارش بیمه (استاندارد بیمه) و ساختن دیسکت بانک
 • گزارش مالیات
 • گزارش خالص پرداختی به تفکیک بانک و ساختن دیسکت بانک
 • گزارش پرداخت عوامل حقوقی (اضافه کار، خالص حقوق و …)
 • گزارش ساعات کارکرد و عوامل هزینه برای هر مرکز هزینه

گزارشات موردی:

 • گزارش مانده و کارت مرخصی
 • گزارش کارت سالانه پرداخت حقوق کارکنان
 • گزارش عیدی و پاداش آخر سال با تعدیل مالیات حقوق
 • گزارش علی الحساب پرداخت عیدی پاداش
 • گردش دارایی در مرکز هزینه و وضعیت آن (راکد- فعال)
 • گزارش وام‌ها، اقساط، مانده و کارت وام
 • گزارش سپرده‌ها، جمع سپرده و کارت سپرده

سایر راهکارهای نرم افزار باران 360