اخبار ارقام نگار

سالروز تأسيس شركت ارقام نگار

خانواده ارقام نگار ٣١مرداد ١٤٠١ به مناسبت سالروز تأسيس شركت دور هم جمع شدند.

در اين مراسم كه در مجموعه الياسام برگزار گرديد، تمامى اعضاى واحدهاى شركت ارقام نگار انديشه همچون توليد محصول، پشتيبانى، استقرار و رضايتمندى مشتريان حضور داشتند. نكته قابل توجه مراسم را مى توان اهميت روز ٣١ مرداد هر سال دانست، روزى كه تمام اعضا هم پيمان مى شوند تا با همدلى و تلاش سال پرافتخار ديگرى را پشت سر بگذارند و ويترين افتخارات شركت را پربار تر از گذشته نمايند؛ امّا براى ارقام نگارى ها از همه مباحث مهم تر، مبحث رضايت مشترى و برطرف ساختن نياز مخاطبين بود كه در كمتر مجموعه اى تمركز ويژه روى مشترى به چشم مى خورد. براى تك تك اعضا اصلاح مسائل گذشته،گرفتن بازخورد و در نهايت دستيابى به موفقيت هاى بيش از پيش براى ارقام سرلوحه هر ساله اين جشن مى باشد؛ اين نكته را مى توان در كلام جناب آقاى دكتر عبدالشاهى مديريت بخش توليد محصول به وضوح مشاهده كرد كه در سخنرانى چند دقيقه اى خود براى اعضا فرمودند: “روزى كه شركت شروع به كار كرد در دو اتاق تمامى كارها را انجام ميداديم،رفته رفته مجموعه بزرگتر شد و موفقيت ها بيشتر. نيروهاى خبره ترى به تيم افزوده شد تا امروز بتوانيم از آن دفتر با دو اتاق به ساختمانى برسيم كه هر كدام از طبقات مسئوليت ويژه خود را بر عهده دارند تا حجمى از خدمات به وسعت ايران ارائه بدهند و افتخار عنوان شماره يك و برترين نرم افزار در ميان تمامى نرم افزارهاى حوزه صنعت خورده فروشى را بدست بياوريم.”
از مشتريان برجسته اى گفته شد كه تا قبل از همكارى با ارقام نگار هر سال تغيير كلى نرم افزار درون مجموعه خود داشتند و پس از همكارى و استفاده از نرم افزار باران ٣٦٠ شركت ارقام نگار تمامى دغدغه هاى خود را برطرف ساختند تا ابر مجموعه هاى خورده فروشى طرف همكارى همچون اتكا با بيش از صدها شعبه در سراسر كشور كه ارقام نگار افتخار همراهى با اين مجموعه را دارد،عنوان شد.
در جشن سالروز تأسيس شركت از اعضاى ارقام نگار تقدير و تشكر ويژه به عمل آمد و در پايان اعضا با همدلى و يكدلى، هم پيمان شدند تا با نوآورى و خلاقيت باعث پيشروى و ارتقاى بيش از گذشته در نرم افزارهاى صنعت خورده فروشى كشور شوند.