نرم افزار باران هوش 

نرم افزار باران هوش شرکت ارقام نگاراندیشه شامل دو بخش مهم “مدیریت هوشمند رویداد” و “داشبورد اطلاعات مدیریت” میباشد که با انتخاب هر یک به صفحه مربوطه هدایت میشوید